3. Jae­ger-LeCoult­re

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt I Montern -

Ge­op­hy­sic-

Ge­op­hy­sic.

Ti­di­ga­re kän­de ba­ra ett få­tal in­bit­na sam­la­re till Jae­ger-LeCoultres här­li­ga 1950-tals­kloc­ka Se­dan hot­ta­des den upp i en mo­dern, be­grän­sad ut­gå­va – och vär­det steg i höj­den även för ori­gi­na­let. För den som in­te hört histo­ri­en, var det 67 län­der som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.