2. Ome­ga

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt I Montern -

Klock­sam­lan­de kom­bi­ne­rar be­gär, histo­ria, skick och ra­ri­tet. Mer histo­rik kan en kro­no­graf knap­past få om den är en Ome­ga Speed­mas­ter. De mest ef­ter­trak­ta­de mo­del­ler­na är ma­nu­ellt uppvrid­na och från ti­den in­nan den be­röm­da mån­land­ning­en. Lägg till en ur­tav­la i ex­tremt säll­synt färg och vär­det kan sti­ga kraf­tigt. Så är fal­let med den här fan­tas­tis­ka, grå­blå Spee­dyn som kam­ma­de hem näs­tan fy­ra gång­er ut­rops­pri­set.

Det är allt­så in­te den van­li­ga, svar­ta ur­tav­lan som blek­nat till en läc­ker skif­fer­grå ny­ans. Nej, kloc­kan var del av en myc­ket li­ten upp­la­ga från ett spe­ci­al­pro­jekt på fa­bri­ken. Det finns ett ex­em­plar på Ome­gas mu­se­um, men ex­em­pla­ret som sål­des var i li­te bätt­re skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.