7. Car­ti­er

Plaza Watch Skandinavien - - Rapport Från Auktionernas Värld -

Det ta­las myc­ket om Car­ti­ers möj­lig­he­ter i att ta fram helt egen­till­ver­ka­de ur – och det med rät­ta. Men in­nan Car­ti­er 2007 bör­ja­de med egen till­verk­ning, ha­de de en lång tra­di­tion av att häm­ta si­na ur­verk från dem bäs­ta, där­ibland Jae­ger-LeCoult­re, Vacheron Constantin, Audemars Piguet och Ebel. Och re­dan in­nan de släpp­te sitt nya ex­klu­si­va ut­bud, loc­ka­de de kloc­ken­tu­si­as­ter med be­grän­sa­de ut­gå­vor i sin Col­lec­tion privée.

På SIHH 2006 minns jag att jag var sär­skilt be­geistrad över en Col­lec­tion privée- kloc­ka – gjord i ba­ra 100 ex­em­plar och med rek­tangu­lär bo­ett i rosé­guld och kro­no­graf kopp­lad till en sing­el­tryck­knapp. Jag äls­kar fort­fa­ran­de mo­del­len men de dy­ker väl­digt säl­lan upp på andra­hands­mark­na­den. Pri­ser­na ten­de­rar då att bli höga. När den här kloc­kan dök upp i nyskick, var det knap­past för­vå­nan­de att ut­rops­pri­set över­skreds med näs­tan 25 pro­cent. Dis­kre­ta och ele­gan­ta dress­kloc­kor blir in­te myc­ket bätt­re än så här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.