Alice i un­der­lan­det

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll -

Ja­kob Dahl­ström tolk­ning av Lewis Car­rolls Alice i Un­der­lan­det, som i år fyl­ler 150 år.

Fo­to­graf Ja­kob Dahl­ström Styl ist L o t t i e Wi n n e r h e d Sce­no­graf Li­sa B e r k e r t Wa l l a r d Rekv is ita Re­bec­ka H aym oz Ma­ke up Gali­na Nur­mi Hår­styl ist Sai­na­bo Chu­me Re­tu­scher i ng Niklas Ax­els­son F o t o g r a f a ss is­tent Fred­rik...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.