Josh Sims

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll -

Josh Sims är fri­lans­jour­na­list och skri­ver för tid­ning­ar såsom the Fi­nan­ci­al Ti­mes, The Ti­mes och Wall­pa­per. Josh har skri­vit fle­ra böc­ker om mo­de för män samt med­ver­kat som skri­bent i bo­ken Aston Mar­tin: 100 Ye­ars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.