861

Plaza Watch Skandinavien - - Omega Speedmaster -

Med den nya ka­li­bern 861 vri­der OME­GA fram tek­ni­ken för Speed­mas­tern. I ”mån­kloc­kan” som lan­se­ras re­vo­lu­tio­nens år 1968 är det in­te ba­ra tek­ni­ken som är re­vo­lu­tio­ne­ran­de ny, det är ock­så den förs­ta mo­del­len som – från 1970 och fram­åt – bär or­den ”FLIGHT-QUALIFIED BYN A SA FOR ALL MANNED SPACE MISSIONS ”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.