11

Plaza Watch Skandinavien - - Omega Speedmaster -

På en ga­la­mid­dag i Houston, Tex­as, rymdå­ret 1969, pre­sen­te­ras ”The Com­me­mo­ra­ti­ve Edi­tion” som OME­GA ger till NASA:s 19 ast­ro­nau­ter, allt för att fi­ra mån­land­ning­en med Apol­lo 11. Även Speed­mas­tern i sig är värd en hyll­ning för si­na in­sat­ser i rym­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.