SÅ­DAN GIK DET DE 20 DY­RE­STE I SID­STE SA­E­SON

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne svøm­mer i pen­ge som in­tet an­det sted i fod­bol­dens ver­den – men de bru­ger dem og­så. Sid­ste som­mer brug­te de 20 hold til­sam­men op mod et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb, og si­den fulg­te et ja­nu­ar­vin­due, hvor der blev lap­pet og pa­nik­hand­let for yder­li­ge­re et par mil­li­ar­der. Men fik klub­ber­ne no­get for pen­ge­ne? Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net ser na­er­me­re på sid­ste som­mers sid­ste som­mers 20 stør­ste hand­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.