HVEM VIL­LE VI HA­VE SOM BOSSER

MANAGERPOSTERNE

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: REDAKTIONEN

Nog­le gan­ge kan det og­så bli­ve for pa­ent i de mil­li­ard­for­ret­nin­ger, Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne har ud­vik­let sig til. Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net har ta­get et kig på, hvem vi vil­le pla­ce­re som ma­na­ge­re i de 20 klub­ber for at sa­et­te lidt ek­stra fut i tin­ge­ne.

CHELSEA – JOSÉ MOURINHO

3. gang er lyk­kens gang, si­ger man i Chukot­ka, den fjer­nt­lig­gen­de provins i Si­bi­ri­en gra­en­sen­de over mod Ala­ska, hvor Ro­man Abram­ovitj var gu­ver­nør (det pas­ser ik­ke, der er na­e­sten in­gen men­ne­sker til at si­ge no­get i Chukot­ka).

SOUTHAMPTON – MATTHEW LE TISSIER

En mand fra en ae­ra, hvor Southampton ik­ke solg­te de­res bed­ste spil­le­re, navn­lig Matthew Le Tissier.

LIVERPOOL – RYAN GIGGS

For­di det kra­e­ver en United-mand at la­e­re Liverpool at vin­de mester­ska­ber igen.

MAN­CHE­STER UNITED – ROY KEANE

For­di det kra­e­ver en United-mand at la­e­re Man­che­ster United at vin­de mester­ska­ber igen.

MAN­CHE­STER CITY – JOSÉ MOURINHO-KLON

For­di det kra­e­ver en Chelsea-mand at la­e­re Man­che­ster City at vin­de i Cham­pions Le­ague.

ARSENAL – TONY PULIS

Vi sy­nes al­li­ge­vel, Ge­or­ge Gra­ham med si­ne 72 år er ble­vet for gam­mel til job­bet. Men nu er eks­pe­ri­men­tet med bold­be­sid­del­se og spil­le­re fra kon­ti­nen­tet og Sy­da­me­ri­ka ved at va­e­re ov­re – til­ba­ge til de go­de, gam­le dy­der med hård­t­ar­bej­den­de bri­ter for ”Bor­ing, Bor­ing Arsenal”.

TOTTENHAM HOTSPUR – ARSENÉ WENGER OG SOL CAMPBELL

Sol Campbell blev gan­ske vist for­bi­gå­et til af­skeds­fe­sten med Whi­te Hart La­ne og har li­ge­som ”Le Pro­fes­seur” haft en del med na­bo­er­ne i Is­ling­ton at gø­re. Men Arsenal-duo­en kun­ne tra­ek­ke folk til Wem­bley, og hvem ved, om den duo er li­ge det, der løf­ter Tottenham det sid­ste styk­ke op til tit­len?

EVERTON – ANTONIO CONTE

For­di vi har en sni­gen­de for­nem­mel­se af, at den mand kan vin­de ove­ralt.

STOKE CITY – JOSEP GUARDIOLA

Den tid­li­ge­re Sky-kom­men­ta­tor An­dy Grays be­røm­te ord om, hvor­vidt Lio­nel Mes­si nu og­så kun­ne pra­este­re på en kold regn­vej­r­s­af­ten i Stoke, er vel ef­ter­hån­den pas­sé – Mes­si kan sco­re ove­ralt. Men kan Josep Guardiola pra­este­re i en klub uden de res­sour­cer, FC Bar­ce­lo­na, Bay­ern Mün­chen og Man­che­ster City rå­der over?

WEST BROMWICH ALBION – STÅ­LE SOL­BAK­KEN

Fy­ret hos ri­va­len Wol­ver­hamp­ton, an­sat af en af Pre­mi­er Le­agu­es me­re sta­bi­le, for­nuf­ti­ge klub­ber ef­ter Cham­pions Le­ague-suc­ces med FC Kø­ben­havn? What is not to li­ke? Med min­dre, du er Wol­ves-fan og for­sø­ger at fin­de ho­ved og ha­le i den ki­ne­sisk-po­rtu­gi­si­ske over­ta­gel­se af din hjer­te­klub, for­stås.

BOURNEMOUTH - ERIC CANTONA

Ja, han bur­de va­e­re i Brighton, men i Bournemouth har de og­så hav­må­ger (I kan godt hu­ske ci­ta­tet, ik­ke?). Og pal­mer. Det er li­ge no­get for ”King Eric”, som kan le­je nog­le ud­ma­er­ke­de (og hund­e­dy­re) spil­le­re fra kam­me­ra­ten Roy Ke­a­nes re­ser­ve­hold i Man­che­ster.

LEICESTER CITY – JÜR­GEN KLOPP

Lad os nu ba­re va­e­re ae­r­li­ge: Hvis Leicester kan hol­de på Ma­hrez og Var­dy, pas­ser Lei­cesters til­gang til fod­bold Klopp bed­re end Li­ver­pools.

WEST HAM – PAOLO DI CANIO

Det er nok en af de suc­ce­ser, man ik­ke bør gå til­ba­ge til. Men med Di Canio på ba­en­ken vil­le der da kom­me liv i det nye sta­dion med den al­le­re­de be­ryg­te­de lø­be­ba­ne.

CRYSTAL PALACE – IAN HOLLOWAY

Ja, spo­re­ne skra­em­mer ef­ter Hol­loways dår­li­ge ef­ter­år i 2013, men vi sav­ner ham i Pre­mi­er Le­ague. Han skal da ik­ke spil­de sin tid med QPR ne­de i The Cham­pions­hip.

SWANSEA CITY – JO­HN HARTSON

En hård mand på ba­nen og ka­em­pe Swansea-sup­por­ter, der hel­dig­vis kom sig ef­ter en al­vor­lig kra­eft­syg­dom i 2009. Hvis Swansea vil styr­ke den lo­ka­le op­bak­ning, er Hartson man­den.

BURNLEY – SAM ALLARDYCE

Ri­va­ler­ne og na­bo­er­ne Bla­ck­burn Rovers be­gik en af Pre­mi­er Le­ague-ae­ra­ens helt sto­re bom­mer­ter ved at fy­re Allardyce i 2010 og spil­ler i dag i Le­ague One. Med over­le­vel­ses­kamp på me­nu­en i Burnley vil der na­ep­pe va­e­re no­get sø­de­re end at over­le­ve end­nu en sa­e­son tak­ket va­e­re den mand, Rovers spar­ke­de.

WATFORD - MAR­TIN JØR­GEN­SEN OG THO­MAS HELVEG

Pozzo-fa­mi­li­en har brug for en tra­e­ner, der rent fak­tisk kan hol­de på po­sten i me­re end to må­ne­der, og de ken­der dan­ske Jør­gen­sen ind­gå­en­de fra ti­den i Udi­ne­se. Det sam­me ga­el­der for Tho­mas Helveg. Til sam­men kan de to dan­ske­re og­så be­gå sig på en stor del af de sprog, der ta­les i den kosmopo­li­ti­ske klub i den nord­ve­st­li­ge ud­kant af Lon­don.

NEWCASTLE UNITED – JOE KINNEAR OG FAUSTI­NO ASPRIL­LA

Så skal Kinnear og­så love at kø­be Yo­han Ke­babs til­ba­ge fra Crystal Palace, mens Aspril­la skal va­e­re af­slut­nings- og hu­mør-co­ach.

HUDDERSFIELD TOWN– FELIX MAGATH

Huddersfield har al­le­re­de fi­re ty­ske­re, en midt­ba­ne­spil­ler fra Es­b­jerg plus "Zanka" og Jo­nas Lössl, der kan tysk. Gå all-in med Felix Magath, der na­ep­pe hol­der la­en­ge end­nu i ki­ne­si­ske Shan­dong Lu­neng, så god han har va­e­ret til at frem­med­gø­re folk i si­ne se­ne­ste tra­e­nerjob.

BRIGHTON - ALAN PARDEW

Aer­ke­ri­va­ler­ne Crystal Palace fy­re­de Pardew, da man ik­ke la­en­ge­re hav­de tå­l­mo­dig­hed med va­e­ven­de bold­be­sid­del­se og elen­digt for­svars­spil. Brighton og Palace kan vir­ke­lig ik­ke for­dra­ge hin­an­den, så hvad vil­le va­e­re bed­re end at over­le­ve i ra­ek­ken med ”Pards” som boss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.