BRIGHTON & HOVE ALBION

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Med Ra­fa­el Benítez i Newcastle og David Wag­ner i Huddersfield er to af de de tre op­ryk­ke­re un­der le­del­se af smar­te uden­land­ske ma­na­gers, som Tony Pulis kald­te de uden­land­ske ma­na­ge­re i sid­ste sa­e­son.

I Brighton er hi­sto­ri­en dog en an­den. Fra slut­nin­gen af 2009 til 2014 kør­te man og­så med uden­land­ske ma­na­ge­re i Gus Poy­et, Oscar Garcia og Sa­mi Hyy­piä, men si­den den 31. de­cem­ber 2014 har ma­na­ge­ren hed­det Chris Hugh­ton.

Han end­te med at bli­ve man­den, der sty­re­de Brighton i Pre­mi­er Le­ague ef­ter 34 år va­ek fra det bed­ste sel­skab. Det er el­lers ik­ke me­re end 20 år si­den, at Brighton var ta­et på at ry­ge ud af liga­sy­ste­met, da man med 53 mål hav­de sco­ret tre mål me­re end Here­ford United, der ryk­ke­de ned med sam­me po­in­tan­tal. 20 år se­ne­re er Here­ford i den sy­ven­de­bed­ste ra­ek­ke, mens Brighton er i Pre­mi­er Le­ague. Små ting kan få stor ef­fekt i fod­bold.

Brighton har i fle­re om­gan­ge va­e­ret ta­et på op­ryk­nin­gen i det­te år­ti, men det lyk­ke­des en­de­lig i sid­ste sa­e­son. Med en 4-4-2 med en god po­r­tion bri­ti­ske spil­le­re i star­top­stil­lin­gen kry­dret med flair fra uden­land­ske pro­fi­ler som fran­ske Ant­ho­ny Kno­ck­a­ert.

Ma­na­ger Chris Hugh­ton var man­den bag Newcast­les op­ryk­ning i 2009/10, mens han og­så stil­le­de sig i spid­sen for Norwich, ef­ter de hav­de sik­ret en bil­let til Pre­mi­er Le­ague i 2011/12. Selv­om han alt­så har er­fa­ring med at stå i spid­sen for et op­ryk­ker­hold, så bli­ver det an­der­le­des i den­ne om­gang. ”I for­hold til sidst jeg var i Pre­mi­er Le­ague, har der va­e­ret en dra­ma­tisk aen­dring, hvad an­går ni­veau­et på transfers og pri­ser­ne. Isa­er som en klub, der er ny på det­te ni­veau, er det no­get, vi må ar­bej­de med og for­sø­ge at vaen­ne os til,” sag­de Hugh­ton til Sky Sports i juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.