CRYSTAL PALACE

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

Der var halvan­den må­ned med At­ti­lio Lom­bar­do ved ro­ret i for­å­ret 1998, men el­lers har Crystal Palace al­tid sva­er­get til vel­kend­te, so­li­de nav­ne fra den bri­ti­ske fod­bold­kul­tur.

De se­ne­ste fi­re ma­na­ge­re på Sel­hurst Park har va­e­ret Ian Holloway, Tony Pulis, Alan Pardew og Sam Allardyce. Sidst­na­evn­te sik­re­de over­le­vel­sen i sid­ste sa­e­son, og han gjor­de på den må­de, han nu en­gang sva­er­ger til; no-non­sen­se-fod­bold, en be­trag­te­lig po­r­tion lan­ge bol­de og in­gen vi­de­re in­ter­es­se for un­der­hold­nings­va­er­di­en for de tro­fa­ste sa­e­son­kort­hol­de­re. Og det vir­ke­de, for det gør det al­tid for Allardyce.

Nu kom­mer så en ma­na­ger fra en helt an­den sko­le, en kon­ti­nen­tal tra­e­ner med fo­kus på bold­be­sid­del­se og tek­nisk fod­bold, som han har la­ert det i sin ud­dan­nel­se på Ajax’ aka­de­mi, på første­hol­det i den hol­land­ske ho­ved­stad og i si­ne fi­re år i FC Bar­ce­lo­na. Frank de Bo­er blev i slut­nin­gen af ju­ni an­sat på en tre­årig kon­trakt.

”Jeg vil ha­ve et hold, som fan­se­ne gla­e­der sig til at kom­me og se. De skal gla­e­de sig til at se et hold, der øn­sker at vin­de og vil figh­te i hvert ene­ste mi­nut. Det er al­tid ud­gangs­punk­tet for mig. I Ajax var det og­så i vo­res dna at for­øs­ge at spil­le tek­nisk fod­bold og do­mi­ne­re. Når man gør det, og gør det godt, er det et plus. Det er at­tak­tivt, og det ser godt ud,” sag­de De Bo­er ved sin til­tra­e­del­se.

Fra Pulis’ og Al­lar­dy­ces lan­ge bol­de til to­taal­vo­et­bal – det bli­ver en in­ter­es­sant sa­e­son på Sel­hurst Park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.