YANNICK BOLASIE

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

210 mil­li­o­ner kro­ner Crystal Palace-everton 14 Pl-kam­pe (12 fra start) – 1 mål Ef­ter en ra­ek­ke so­li­de sa­e­so­ner i Crystal Palace blev fløj­spil­le­ren i som­mer be­løn­net med et skif­te opad i det en­gel­ske liga­sy­stem, men den før­ste sa­e­son i Everton gik ik­ke som hå­bet for den drib­lesta­er­ke congo­le­ser, der har sid­det ude i me­re end halv­de­len af kam­pe­ne.

For ef­ter at ha­ve spil­let samt­li­ge kam­pe ef­ter sin an­komst, de fle­ste af dem fra start og med i alt fi­re må­l­gi­ven­de op­la­eg, måt­te han i de­cem­ber hum­pe ud af en kamp mod Man­che­ster United ef­ter en ta­ck­ling fra Ant­ho­ny Mar­ti­al, og ef­ter­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser vi­ste, at det ik­ke kun­ne va­e­re me­get va­er­re. Han hav­de ødelagt kors­bån­det, og han er si­den ble­vet ope­re­ret to gan­ge, men i april ud­tal­te han, at han hå­be­de igen at bli­ve klar in­den ud­gan­gen af 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.