”JEG KEND­TE JO VAN GAAL, OG JEG VID­STE BA­RE, AT HAN IK­KE PAS­SE­DE TIL MAN­CHE­STER UNITED.”

PE­TER SCHMEICHEL

Premier League Magasinet - - Manchester United -

Det er fi­re år si­den, at Sir Alex Ferguson sag­de farvel til ma­na­gerjob­bet i Man­che­ster United ef­ter 27 sa­e­so­ner med uhørt suc­ces, men selv om han føl­te, at han hav­de sat klub­ben op til at fort­sa­et­te i sam­me spor, har Man­che­ster United ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af det en­gel­ske mesterskab si­den og har og­så mi­stet den fa­ste plads i Cham­pions Le­ague. Her forta­el­ler Pe­ter Schmeichel om, hvor­for det er gå­et så galt for hans gam­le klub, mens Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net og­så er en tur på Old Traf­ford for at fin­de ud af, hvor­dan til­ha­en­ger­ne har det med ned­t­u­ren. Og så er spørgs­må­let selv­føl­ge­lig, om José Mourinho er den ret­te mand til igen at brin­ge stor­he­den til­ba­ge til Man­che­ster United?

Sir Alex Ferguson si­ger farvel til Man­che­ster United med en 5-5 kamp ude mod West Bromwich. Si­den har hver­ken David Moy­es el­ler Lou­is van Gaal va­e­ret i na­er­he­den af skot­tens pra­e­sta­tio­ner, mens José Mourinho til gen­ga­eld så småt er ved at få...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.