TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Tot­ten­hams hold er spa­ek­ket med in­ter­es­san­te spil­le­re, der sta­dig har en al­der, hvor de kan bli­ve end­nu bed­re, end det hold, der sik­re­de Tottenham den bed­ste sa­e­son no­gen­sin­de i Pre­mi­er Le­ague med 86 po­int og en an­den­plads. Må­le­ne kan kom­me man­ge ste­der fra, for ud over Pre­mi­er Le­ague-top­sco­rer Har­ry Ka­ne la­ve­de og­så He­ung­min Son og De­le Al­li over 20 mål i al­le tur­ne­rin­ger, mens Chri­sti­an Eriksen fulg­te li­ge ef­ter med 19 sa­e­son­mål. Lon­don-klub­ben er tak­tisk flek­si­bel og kan og­så sag­tens fin­de på at stil­le op i 4-2-3-1, og na­e­sten al­le plad­ser har kva­li­fi­ce­re­de af­lø­ser. Sa­er­ligt på begge ba­cks er Tottenham sta­er­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.