WEST BROMWICHS MA­NA­GER: TONY PULIS

Premier League Magasinet - - Program -

”De uden­land­ske ma­na­ge­re kom­mer til lan­det, og de er al­le se­xe­de, nye og klo­ge. Så­dan er det,” iro­ni­se­re­de den ru­ti­ne­re­de wa­li­ser, Tony Pulis. Han er en ae­r­ke­bri­tisk ba­stion i en me­get uden­land­sk do­mi­ne­ret Pre­mi­er Le­ague, og han er det med suc­ces. Hans hold er kon­stan­te, al­drig i nedryk­nings­fa­re og en kon­stant torn i øjet på de fans, der el­sker de nye og spa­en­den­de stilar­ter, som de uden­land­ske ma­na­gers har bragt med sig fra kon­ti­nen­tet. Pulis er end­nu al­drig ryk­ket ned i en lang kar­ri­e­re som ma­na­ger, men han er dog end­nu hel­ler ik­ke slut­tet bed­re end på en 10. plads i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.