WEST HAMS VIG­TIG­STE SPIL­LER: MICHAIL ANTONIO

Premier League Magasinet - - Program -

Di­mi­tri Pay­et var den alt­over­skyg­gen­de stjer­ne, ind­til fransk­man­den i ja­nu­ar plud­se­lig vil­le hjem til Mar­seil­le. Men i ly af Pay­et trå­d­te en ny stjer­ne for al­vor frem. Michail Antonio hav­de va­e­ret god i sin før­ste sa­e­son i West Ham, men i sid­ste sa­e­son fort­sat­te han med at sco­re mål, sam­ti­dig med at han blev an­vendt bå­de som wing­ba­ck og som spids­an­gri­ber. Det blev be­løn­net med en ud­ta­gel­se til det en­gel­ske lands­hold, men det er dog end­nu ik­ke ble­vet til de­but for Antonio, der score­de seks af si­ne ni sa­e­son­mål på ho­ved­stød. Han har va­e­ret pla­get af ska­der, men hol­der han sig klar, er han en va­er­di­fuld spil­ler på al­le må­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.