TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Før sid­ste sa­e­son tal­te man me­get om, at Leicester skul­le la­eg­ge til i bred­den, men da det bra­end­te på, var det de gam­le, suc­ces­ful­de kra­ef­ter, der hev hol­det op af dyn­det – og så N’golo Kan­te­af­lø­se­ren Wil­fred Ndi­di, der ud­over at ha­ve et be­sva­er­ligt ”n” i sit navn hav­de lidt af de sam­me kva­li­te­ter som den tid­li­ge­re pro­fil. Yo­han Be­na­lou­a­ne spil­le­de den sid­ste del af sa­e­so­nen i mid­ter­for­sva­ret på grund af Wes Mor­gans ryg­pro­ble­mer, men Cap­tain Morgan ven­der til­ba­ge i frisk til­stand. Al­li­ge­vel kan han el­ler Hut­hs plads på hol­det bli­ve tru­et, ef­ter Hulls Har­ry Magu­i­re er kom­met til. La­en­ge­re frem­me er blandt an­dre sid­ste som­mers ind­køb Ah­med Musa, Islam Slimani og De­ma­rai Gray al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.