DE DY­RE­STE SPIL­LE­RE I PRE­MI­ER LE­AGUE

SA­E­SON FOR SA­E­SON

Premier League Magasinet - - Contents -

Der er et godt styk­ke vej fra de 34 mil­li­o­ner kro­ner, Alan Shea­rer ko­ste­de Bla­ck­burn til­ba­ge i den før­ste Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son i 1992/1993, til de tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne har ka­stet ef­ter Ke­vin De Bruy­ne, Paul Pog­ba og Romelu Lukaku i de se­ne­ste sa­e­so­ner. Men i de se­ne­ste år er Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne fak­tisk ble­vet mat­chet og over­gå­et top­hol­de­ne på kon­ti­nen­tet, der har købt Ney­mar, Ky­li­an Mbap­pé (beg­ge Pa­ris Saint-ger­main), Ous­ma­ne Dem­bélé, Phi­lip­pe Cou­tin­ho (beg­ge FC Bar­ce­lo­na) og Cri­sti­a­no Ro­nal­do (Ju­ven­tus) for stør­re be­løb, end selv Pre­mi­er Le­agu­es top­klub­ber er vil­li­ge og i stand til at be­ta­le. Det er va­erd at be­ma­er­ke, at in­gen spil­ler med en­gelsk som mo­der­s­mål er ble­vet det dy­re­ste køb i no­gen Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son si­den 2003/2004, hvor Da­mi­en Duff ko­ste­de Chel­sea 185 mil­li­o­ner kro­ner i Bla­ck­burn. Man­che­ster Uni­teds mod­vil­je mod at kø­be dy­re spil­le­re i Alex Fer­gu­sons sid­ste år­ti kan og­så af­la­e­ses i gra­fik­ken, mens slu­ser­ne i Man­che­ster ty­de­lig­vis blev åb­net ef­ter Fer­gu­sons stop i 2013. Man­che­ster Uni­ted har ot­te gan­ge stå­et for sa­e­so­nens dy­re­ste køb, hvil­ket Chel­sea nu har mat­chet med kø­bet af Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga, der er den før­ste ke­e­per, der bli­ver sa­e­so­nens dy­re­ste. I alt har ot­te for­skel­li­ge klub­ber stå­et for sa­e­so­nens dy­re­ste køb i ra­ek­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.