MANCHESTER CITY

Premier League Magasinet - - Contents -

Et me­re over­le­gent mester­skab var sja­el­dent set, da Man­che­ster Ci­ty med fem run­der igen kun­ne kal­de sig en­gel­ske me­stre i mid­ten af april 2018. Gu­ar­di­o­las mand­skab slog et hav af re­kor­der: De fik fle­re po­int, end no­get mester­skabs­hold no­gen­sin­de har få­et (100), score­de fle­re mål (106) og vandt he­le 32 kam­pe ud af 38 mu­li­ge - og klub­ben vandt end­da 18 liga­kam­pe i tra­ek. Nu føl­ger den sva­e­re to­er, selv­om det egent­lig er tred­je sa­e­son med Pep Gu­ar­di­o­las bold­be­sid­den­de fod­bold­fi­lo­so­fi. For ef­ter en hård de­but­sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague for den span­ske mester­tra­e­ner er der nu over­or­dent­lig godt styr på sa­ger­ne i den him­mel­blå del af Man­che­ster. De en­gel­ske me­stre er godt be­sat på al­le plad­ser og har end­da få­et end­nu me­re of­fen­siv ild­kraft i form af Lei­cesters hur­ti­ge drib­ler Riy­ad Ma­hrez. Spørgs­må­let bli­ver nu, om man kan fast­hol­de sul­ten i Pre­mi­er Le­ague og und­gå at un­der­vur­de­re mod­stan­der­ne ef­ter en så for­ry­gen­de sa­e­son. Sam­ti­dig skal man ba­lan­ce­re ligaind­sat­sen med Cham­pions Le­ague-am­bi­tio­ner­ne, men hvis der er no­gen, der har trup­pen til det, er det Man­che­ster Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.