LIVERPOOL

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Ge­gen­pres­sing, ’heavy-me­tal-fod­bold’ el­ler som ma­na­ger Jür­gen Kl­opp har kaldt det: ’all-in­clu­si­ve-fod­bold’. Ka­er over­falds­fod­bold har man­ge nav­ne, og med Li­ver­pool får man net­op lidt af det he­le. Man­ge mål, se­va­er­dig spil­lestil og kol­lek­ti­ve kol­laps. Det har vun­det man­ge fod­bold­hjer­ter, men in­gen tro­fa­e­er trods tre fi­na­ler på tre år. Før den­ne sa­e­son er der dog en op­rig­tig tro på, at års op­spa­ret fru­stra­tion over pra­e­di­ka­tet som evige ta­be­re kan bli­ve for­løst i den­ne sa­e­son. År­sa­gen hed­der Mo­ha­med Sa­lah. Med 44 mål på tva­ers af al­le tur­ne­rin­ger tog den egyp­ti­ske an­gri­ber Li­ver­pool med storm i sin før­ste sa­e­son. Nu er spørgs­må­let, om Be­at­les-by­en var vid­ne til et one hit won­der, el­ler om Årets Spil­ler i Pre­mi­er Le­ague kan le­ve­re ny magi og sik­re klub­ben det før­ste mester­skab si­den 1990. So­li­de ind­køb til midt­ba­nen, der har til­ført taktisk fleksibilitet og en til­tra­engt bred­de, gør kun tro­en end­nu stør­re. Men det, der vir­ke­lig har gi­vet ti­tel­drøm­me­ne vin­ger, er kø­bet af den bra­si­li­an­ske må­l­mand Alis­son Beck­er som af­lø­ser for skur­ken fra Cham­pions Le­ague-fi­na­len, Lo­ris Ka­ri­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.