EVERTON

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Arm­be­va­e­gel­ser­ne var sto­re, da ejer Far­had Mos­hi­ri i ja­nu­ar 2017 for før­ste gang tal­te på Ever­tons ge­ne­ral­for­sam­ling. ”Vi øn­sker ik­ke at va­e­re et mu­se­um,” sag­de Mos­hi­ri, der lag­de va­egt bag or­de­ne ved at spen­de­re 183 mio. pund i som­mer­trans­fer­vin­du­et. Kun fi­re klub­ber i Eu­ro­pa brug­te fle­re pen­ge. Et tegn på, at tra­di­tions­klub­ben med ni mester­ska­ber igen skul­le va­e­re en magt­fak­tor ef­ter 23 år uden tro­fa­e­er. Så­dan gik det ik­ke. Ind­kø­be­ne fl­op­pe­de, en hor­ri­bel sa­e­son­start ko­ste­de ma­na­ger Ro­nald Ko­e­man job­bet, og Sam Al­lar­dy­ce fik først fan­se­ne på nak­ken med sin de­fen­si­ve stil og si­den en fy­re­sed­del. Sport­s­di­rek­tør Ste­ve Walsh li­ge­så. Nu er det op til Marco Silvas højt be­sung­ne tak­ti­ske ev­ner og of­fen­si­ve stil at bør­ste mu­se­ums­stø­vet af Ever­ton. Med god hja­elp fra Mos­hi­ris dy­be lom­mer, der den­ne som­mer har skaf­fet Ber­nard, Lucas Dig­ne, An­dré Go­mes, Kurt Zou­ma, Yer­ry Mi­na og Ri­char­li­son til klub­ben. Ti­den må vi­se, om dis­se ma­nøv­rer kan vin­de fan­se­ne til­ba­ge og gø­re "The Tof­fe­es" i stand til at spi­se ka­ra­mel­ler med de sto­re.

FO­TO: MARK KERTON / RITZAU SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.