LEICESTER CITY

Premier League Magasinet - - Contents -

Selv umid­del­bart ef­ter det sen­sa­tio­nel­le mester­skab i 2016 for­lød det i Lei­ce­ster, at man godt vid­ste, at fe­sten ik­ke vil­le va­re ved. At vir­ke­lig­he­den vil­le ind­fin­de sig igen. Al­li­ge­vel var tøm­mer­ma­en­de­ne man­ge og lan­ge, og si­den er to ma­na­ge­re ble­vet fy­ret, mens et hav af pro­fi­ler er dra­get vi­de­re. Med an­sa­et­tel­sen af Clau­de Pu­el vir­ker det dog, som om der er fal­det ro over klub­ben. Som om man har ac­cep­te­ret, at Lei­cesters lod er en til­va­e­rel­se li­ge un­der top­pen. Fransk­man­den over­tog et hold, der flir­te­de med nedryk­nings­stre­gen og før­te det frem til en respek­ta­bel ni­en­de­plads. End­nu vig­ti­ge­re er det dog, at Pu­el har sat gang i den pro­ces, som mester­tra­e­ne­ren Clau­dio Ra­ni­e­ri und­lod at star­te. Lei­ce­ster kun­ne ik­ke bli­ve ved med at le­ve på kon­tra­stød. Et mester­skab for­plig­ter. Der­for er Lei­ce­ster nu ved at for­vand­le sig til et hold, der og­så vil og kan sty­re en kamp, hvil­ket som­me­rens man­ge ind­køb ce­men­te­rer. Den nye stil fø­rer ik­ke til li­ge så man­ge sej­re som i mester­skabs­sa­e­so­nen, men min­dre kan og­så gø­re det. Og min­der­ne fra den­gang kan in­gen ta­ge fra Kas­per Schmeichel og co.

Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.