BRIGHTON

Premier League Magasinet - - Contents -

Det er ik­ke me­re end godt 20 år si­den, at Brigh­ton and Ho­ve Al­bion var ta­et på at ram­le helt ud af liga­sy­ste­met. I en år­ra­ek­ke var klub­ben helt uden hjem­me­ba­ne og måt­te le­je sig ind hos Gil­ling­ham, in­den det gam­le at­le­tiks­ta­dion Wit­h­de­an Sta­di­um i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke var va­ert for hjem­me­kam­pe­ne. Ut­ro­ligt nok lyk­ke­des det for Brigh­ton-le­del­sen - med stor hja­elp klub­bens fans - at over­le­ve, og på det nye Fal­mer Sta­di­um i 2011 gik klub­ben nye ti­der i mø­de. I 2017 - for før­ste gang i 34 år - var Brigh­ton til­ba­ge i den bed­ste ra­ek­ke og for­sva­re­de sig med na­eb og klør til end­nu en Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son. Ma­na­ger Chris Hugh­ton gjor­de et ge­di­gent styk­ke ar­bej­de på et so­lidt, ener­gisk fun­da­ment af stra­eb­s­om­me spil­le­re, og det lyk­ke­des at over­le­ve den før­ste sva­e­re sa­e­son. Nye og go­de ti­der har ramt Brigh­ton and Ho­ve Al­bion, der nu skal ta­ge na­e­ste skridt og etab­le­re sig so­lidt i Pre­mi­er Le­ague. Må­ske ven­ter en ny stor­heds­tid a la den først i 80’er­ne, hvor Brigh­ton be­de sig fast i den da­va­e­ren­de 1. di­vi­sion og nå­e­de en FA Cup-fi­na­le, der blev tabt til Man­che­ster Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.