SOUTHAMPTON

Premier League Magasinet - - Contents -

Må­ske var man ble­vet for ma­ge­lig i Sout­hamp­ton. Må­ske var man ble­vet så for­va­ent med at til­hø­re sub­top­pen, at nedryk­nings­spø­gel­set kun var no­get, der be­søg­te an­dre hold. Fak­tum er dog, at hol­det fik sig no­get af en for­s­kra­ek­kel­se i sid­ste sa­e­son. Ef­ter fi­re sa­e­so­ner, hvor ud­la­en­din­ge som Mauri­cio Po­chet­ti­no, Ro­nald Ko­e­man og Clau­de Pu­el som mini­mum før­te klub­ben frem til en ot­ten­de­plads, ba­lan­ce­re­de klub­ben med Mauri­cio Pel­le­gri­no ved ro­ret på af­grun­dens rand, og der skul­le wa­li­sisk kno­fedt i skik­kel­se af Mark Hug­hes til for at red­de ek­si­sten­sen. Ma­ge­lig­he­den har haft sin pris. Bog­sta­ve­ligt talt. Stra­te­gi­en med at sa­el­ge ud af ar­ve­søl­vet ser nu ud tila tv aer e slut. Ide fo­re­gå­en­de fi­res ae so­ner var Sout­hamp­ton den ene­ste Pre mi­er Lea gu e-klub, som hav­des tør­re­trans­fer ind t ae g te­rend trans­fer­ud­gif­ter. I som­me­rens trans­fer­vin­due spen­de­re­de hol­det iføl­ge Trans­fer­markt over 400 mil­li­o­ner kro­ner me­re på spil­ler­køb, end man tjen­te på spil­ler­salg - blandt an­dre blev Jan­nik Vester­gaard købt for 186 mil­li­o­ner kro­ner. Men er det nok til at hol­de sig ude af kam­pen for at und­gå de­gra­de­ring?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.