WOLVERHAMPTON

Premier League Magasinet - - Contents -

En af de soven­de gi­gan­ter er til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague, og den er våg­net med et nyt og yderst spa­en­den­de an­sigt. Wol­ver­hamp­ton tog et nyt til­løb i fjor med po­rtu­gi­si­ske Nu­no Espi­ri­to San­to som ma­na­ger. Han kom ind fra en små­skidt sa­e­son i Por­to, men med stor er­fa­ring. Nu kal­des han den nye ”hip­ster-ma­na­ger” i en­gelsk fod­bold. Til­sy­ne­la­den­de var han og Wol­ver­hamp­ton det per­fek­te match, for klub­ben bra­ge­de gen­nem The Cham­pions­hip og sik­re­de sig di­rek­te op­ryk­ning al­le­re­de med fi­re run­der til­ba­ge. Det gjor­de Wol­ves med mas­ser af portugisisk in­spira­tion, at­trak­tiv fod­bold og med stjer­nen Ru­ben Ne­ves som den helt sto­re pro­fil i en sa­e­son, hvor hol­det fra tra­di­tions­ri­ge Mo­li­neux Gro­und var fa­vo­rit til at ryk­ke op fra start – og ik­ke hav­de pro­ble­mer med at le­ve op til den va­er­dig­hed. In­tet ty­der på, at op­tu­ren slut­ter her. Wol­ver­hamp­ton har op til sa­e­so­nen hånd­pluk­ket en ra­ek­ke sta­er­ke – pri­ma­ert po­rtu­gi­si­ske – nav­ne med spil­le­re som må­l­man­den Rui Pa­trício og midt­ba­ne­man­den João Mou­tin­ho i spid­sen. Wol­ves kan bli­ve en ube­ha­ge­lig ud­for­dring for man­ge hold i den kom­men­de sa­e­son, og ud over Mourin­hos før­ste Chel­sea-mand­skab er det ik­ke set før, at et så portugisisk pra­e­get hold ram­mer Pre­mi­er Le­ague. Et vold­somt spa­en­den­de eks­pe­ri­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.