DAVID SILVA

Premier League Magasinet - - De 20 Bedste I Premier League -

Født: 8. ja­nu­ar 1986, Spa­ni­en Po­si­tion: Cen­tral midt­ba­ne Klub: Man­che­ster Ci­ty Købt for 210 mil­li­o­ner kro­ner i Va­len­cia (som­me­ren 2010) Ef­ter ot­te sa­e­so­ner i Pre­mi­er Le­ague er David Silva ef­ter­hån­den en gam­mel ken­ding, men han er sta­dig en frem­ra­gen­de spil­ler, der og­så sat­te et stort af­tryk på Ci­tys tred­je mester­skab si­den hans an­komst. Med et ver­dens­mester­skab og to eu­ro­pa­mester­ska­ber på cv’et er han en af de mest vin­den­de spil­le­re i liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.