DE BED­STE AF DE BED­STE

Premier League Magasinet - - De 20 Bedste I Premier League - Tekst: Mar­tin Davidsen

Det dis­ku­te­res sta­dig, om Pre­mi­er Le­ague er ver­dens bed­ste liga, men der er in­gen tvivl om, at nog­le af ver­dens bed­ste spil­le­re op­tra­e­der i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke. Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net gi­ver her et bud på de 20 bed­ste spil­le­re i liga­en – ba­se­ret på kva­li­te­ter, po­ten­ti­a­le, hi­sto­rik og er­fa­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.