TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING,

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Manager Ed­die Howe er blot 39 år, og med si­ne pra­e­sta­tio­ner i Bournemouth lig­ger der sten­sik­kert stør­re klub­ber og ven­ter på ham i frem­ti­den. Howe har gan­ske en­kelt pra­este­ret mirak­ler i den lil­le klub med det lil­le sta­dion. Taktisk fo­re­trak Ed­die Howe i an­den halv­del af saesonen en 3-4-2-1-op­stil­ling med en tungt be­sat midt­ba­ne og ska­ber­kraft frem­me hos Lys Mous­set og Jor­don Ibe, der skul­le fodre nor­ske Joshua King op­pe i front. Net­op den tid­li­ge­re Liverpool-mand Jor­don Ibe spås af fle­re eks­per­ter til at bli­ve man­den, der kan få et gen­nem­brud i den kom­men­de sa­e­son. I fjor la­ve­de han seks as­sists, må­ske kom­mer der me­re på den kon­to i 2018/2019-saesonen? To mar­kan­te køb fra La Liga i form af op­ryd­de­ren Jef­fer­son Ler­ma (Le­van­te) og ba­ck­en Die­go Ri­co (Le­ganés) gi­ver for­håb­nin­ger om, at sidste sa­e­sons flot­te mid­ter­pla­ce­ring kan gen­ta­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.