TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Det spil­ler­ma­te­ri­a­le, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni over­tog i West Ham, har­mone­re­de ik­ke syn­der­lig godt med hans flek­sib­le 4-3-3-for­ma­tion med va­egt på an­grebs­i­ver og mas­ser af bold­be­sid­del­se. Der­for har chi­le­ne­ren brugt som­me­ren på at hen­te spillere som Ja­ck Wils­he­re, Fe­lipe An­der­son og An­drej Jar­molen­ko, mens den span­ske forward Lucas Pérez kom til fra Arsenal på de­ad­li­nedag 9. au­gust sam­men med co­lom­bi­an­ske Car­los Sán­chez, der bej­ler til en plads på midt­ba­nen. Det er dog et stort tab, at den ar­gen­tin­ske play­ma­ker, Ma­nu­el Lan­zi­ni, nok mis­ser hele saesonen med en al­vor­lig kna­eska­de. De­fen­sivt har West Ham og­så op­ru­stet med blandt an­dre ke­e­per Lukasz Fa­bi­anski og midt­stop­per Is­sa Diop. En til­tra­engt op­gra­de­ring i for­hold til tre­mands­for­sva­ret, der luk­ke­de hele 68 mål i sidste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.