VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Sidste sa­e­sons op­ryk­ke­re kla­re­de den før­ste sa­e­son til­ba­ge i den bedste ra­ek­ke i 34 år på en 15.-plads, som den au­stral­ske ke­e­per Matt Ry­an hav­de sin an­del i. Den au­stral­ske Vm-må­l­mand kal­des ”Air Ry­an” af hold­kam­me­ra­ter­ne på grund af de lange tu­re hjem til lands­hol­det i Au­stra­li­en, som i Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen og asi­a­ti­ske lands­hold­s­tur­ne­rin­ger of­te fly­ver man­ge tu­sin­de km til ude­kam­pe i Cen­tra­la­si­en og Mel­le­mø­sten. Den 26-åri­ge au­stra­li­er var i øv­rigt re­la­tivt ta­et på et skif­te til Ran­ders FC til­ba­ge i 2013, da den be­rej­ste chef­scout (nu­va­e­ren­de Agf-sport­s­chef) Pe­ter Chri­sti­an­sen hav­de me­get godt at si­ge om ke­e­pe­ren, som den øv­ri­ge stab i Ran­ders dog ik­ke var så hoo­k­ed på. Ry­an skif­te­de i ste­det til Club Brug­ge og var før Brighton i Va­len­cia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.