TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Hud­der­s­fi­eld har brug for fle­re of­fen­si­ve kra­ef­ter, og må­ske kan ind­kø­be­ne fra hen­holds­vis Sto­ke og Mo­na­co, Ra­ma­dan Sobhi og Ada­ma Di­ak­ha­by, brin­ge for­ny­e­de kre­a­ti­ve kra­ef­ter til Huddersfields fremad­ret­te­de spil og ser­ve­re bol­de til Ste­ve Mo­u­nié op­pe i front. Sid­ste sa­e­sons over­le­vel­se var ba­se­ret på en sta­er­kt age­ren­de Jo­nas Lös­sl og en bomsta­erk de­fen­siv. Bå­de Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og ty­ske Chri­stop­her Schin­d­ler var blandt de skar­pe­ste op­ryd­de­re i he­le Pre­mi­er Le­ague i fjor. De­fen­si­ven er vel­or­ga­ni­se­ret i Hud­der­s­fi­eld, hvor David Wag­ner i slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son af­prø­ve­de et fem­mands­for­svar, der gav go­de re­sul­ta­ter mod bå­de Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty. Må­ske en va­ri­ant, som den ty­ske ma­na­ger vil fort­sa­et­te med i de van­ske­li­ge kam­pe i den kom­men­de sa­e­son. I for­sa­e­so­nen har han dog i de fle­ste kam­pe sva­er­get til sit sa­ed­van­li­ge 4-2-3-1-sy­stem. Igen i den­ne sa­e­son kun­ne Hud­der­s­fi­eld bru­ge en god start, selv­om trup­pen er ble­vet bre­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.