VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Gu­ern­sey-fød­te Mat­t­hew Le Tis­si­er spil­le­de hele sin topkar­ri­e­re i Southampton før no­get hyg­ge­fod­bold på lavt plan i East­leigh og en en­kelt op­tra­e­den for Gu­ern­sey FC i 2013, da hol­det fra ka­nal-øen på grund af en lang ra­ek­ke af­ly­ste kam­pe hav­de 17 op­gør i lø­bet af en må­neds tid. Le Tis­si­er var i ad­skil­li­ge år tv-eks­pert og gik i 2016 ind i agent­bran­chen sam­men med sin tid­li­ge­re hold­kam­me­rat Fran­cis Be­na­li, som sam­men med tre an­dre fod­bold­folk dri­ver fir­ma­et 73 Ma­na­ge­ment. I 2009 er­kend­te den for­hen­va­e­ren­de of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler, at han sam­men med to hold­kam­me­ra­ter hav­de del­ta­get i så­kaldt spot fixing, hvor de selv hav­de spil­let på, at Southampton me­get hur­tigt vil­le gi­ve kam­pens før­ste ind­kast va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.