TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Det er egent­lig vildt at ta­en­ke på, at der ren­der dan­ske fod­bold­ben til en va­er­di af 300 mil­li­o­ner kro­ner rundt i Sout­hamp­ton. Isa­er når det ene sa­et ik­ke var i ak­tion ved VM, mens det an­det sa­et end ik­ke var med i Rusland. Mark Hug­hes har dog an­der­le­des til­tro til Jan­nik Vester­gaard, der er købt ind til at sty­re tre­mands­for­sva­ret, hvor der er kamp om de an­dre plad­ser, og Pierre-emi­le Højb­jerg, som wa­li­se­ren straks gjor­de til fast star­ter. Højb­jerg kan dog ik­ke vi­de sig sik­ker på sin start­plads, for der er man­ge om bud­det i en trup, der bug­ner af midt­ba­ne­spil­le­re. I front for­sta­er­ke­de hol­det sig i sid­ste øje­blik ved at le­je Li­ver­pools Dan­ny Ings, der sam­men med Charlie Austin, Sha­ne Long og Ma­no­lo Gab­bi­a­di­ni skal ka­em­pe om start­plad­ser­ne i front. Sout­hamp­ton er be­stemt ik­ke fre­det fra en ny sa­e­son i bun­den. Ings er nok først en fak­tor nog­le uger in­de i sa­e­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.