VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Seks af Wolverhamptons første­holds­spil­le­re er re­gi­stre­ret som kli­en­ter hos det sto­re agent­fir­ma Gesti­fu­te, der med ba­se i Portu­gal og an­ført af agen­ten Jor­ge Men­des er en af ver­dens stør­ste ak­tø­rer på trans­fer­mar­ke­det. Wolverhamptons ejer, det ki­ne­si­ske in­ve­ste­rings­sel­skab Fos­un, køb­te for et par år til­ba­ge en an­del af Gesti­fu­te. Den en­gel­ske Foot­ball League tog et grun­digt kig på Fos­un og Gesti­fu­tes rol­le, da Fos­un i 2016 køb­te Wolverhampton, men liga­en endte med at god­ken­de Fos­un trods Gesti­fu­te og Jor­ge Men­des' ty­de­li­ge rol­le. Blandt pro­fi­ler­ne fra Portu­gal er Rui Pa­trício, João Mou­tin­ho og Ru­ben Ne­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.