BUNDEZZZZZLIGAENS STO­RE UD­FOR­DRING

Premier League Magasinet - - Bundesligaen - Tekst: Ni­co­lai Lis­berg

Al­le­re­de in­den saesonen er gå­et i gang, lig­ner Bay­ern en ny me­ster. Ik­ke for­di de har for­sta­er­ket sig syn­der­ligt, men for­di kon­kur­ren­ter­ne hal­ser langt efter. Et stort pro­blem i en liga der og­så har pro­ble­mer i de to eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger og nu ik­ke la­en­ge­re er Liga der Welt­mei­ster.

Sidste år skul­le det va­e­re. Teg­nin­gen var til det efter syv run­der, hvor Dort­mund før­te med fem po­int ned til me­stre­ne. Var der en­de­lig et hold, der kun­ne by­de de su­ve­ra­e­ne sydty­ske­re op til dans? Nej! For selv i en sa­e­son, hvor Bay­ern kom skidt fra land og al­drig ram­te det hø­je spil­le­ma­es­si­ge ni­veau fra de tid­li­ge­re sa­e­so­ner, var de su­ve­ra­e­ne. Det sjet­te mester­skab i tra­ek blev vun­det med 21 po­int i en sa­e­son, hvor in­gen an­dre vil­le va­e­re me­ster, og hvor det la­en­ge så ud til, at in­gen ej hel­ler vil­le va­e­re to­er. For var der no­get, der ken­de­teg­ne­de liga­en, med und­ta­gel­se af Bay­ern Mün­chen, så var det usta­bi­li­tet. I lang tid for­må­e­de in­tet hold, der be­gynd­te run­den som to­er at vin­de en kamp, og in­gen klub­ber øn­ske­de at om­ta­le sig selv som førsteud­for­drer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.