TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Der er in­gen tvivl om, at de­fen­si­ven er ka­ta­ly­sa­to­ren i Mourin­hos fod­bold­fi­lo­so­fi. Portu­gi­se­ren er me­get prag­ma­tisk i sin må­de at gå til kam­pe­ne på og er ik­ke bleg for at aen­dre for­ma­tion, hvis det kra­e­ves. Der­for ser man Uni­ted spil­le med en­ten fi­re el­ler tre mand i for­sva­ret, alt ef­ter hvem mod­stan­de­ren er, og hvil­ken of­fen­siv fi­repower de kom­mer med. An­kla­ger­ne om, at klub­ben spil­ler ke­de­lig fod­bold, bun­der isa­er i må­den, hol­det for­sva­rer sig på i fle­re kam­pe, hvor kant­spil­ler­ne har va­e­ret med ne­de at for­sva­re for at da­em­me op for en sta­erk of­fen­siv hos mod­stan­de­ren. Men Uni­ted er et hold, der og­så kan pres­se højt op­pe på ba­nen, hvil­ket de ek­sem­pel­vis gjor­de med stor suc­ces, da de vandt 3-2 over Ci­ty på Eti­had. Den nye bra­si­li­a­ner, Fred, var i pe­ri­o­der i Sjakh­tar Do­netsk en af Cham­pions Le­agu­es bed­ste cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.