VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Det var en stor op­ga­ve, da Da­ni­el Levy i fe­bru­ar 2001 over­tog job­bet som Tottenhams ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør fra den le­ven­de le­gen­de Alan Su­gar, der gan­ske vist ik­ke var po­pu­la­er blandt al­le Spurs-fans, men hav­de va­e­ret en af ar­ki­tek­ter­ne bag sel­ve ska­bel­sen af den lu­kra­ti­ve top­liga, der kom til ver­den i 1992. I pe­ri­o­der har Da­ni­el Levys re­la­ti­ve må­de­hold på trans­fer­mar­ke­det og­så fru­stre­ret Tottenhams fans, men efter 17 år står Spurs li­ge straks med et fint, nyt sta­dion og et hold, der for min­dre end det hal­ve bud­get i lange pe­ri­o­der har spil­let li­ge så se­va­er­dig fod­bold som Jo­sep Gu­ar­di­o­las skra­ed­der­sy­e­de Manchester City-hold. De 17 år gør Levy til den di­rek­tør, der har sid­det la­engst blandt de nu­va­e­ren­de klub­ber i ra­ek­ken. Levy er sam­ti­dig og­så be­sty­rel­ses­for­mand i fod­bold­klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.