VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Si­den Jo­hn Hen­ry og Fenway Sports Group køb­te ba­se­bal­l­hol­det Bo­ston Red Sox i 2002, har hol­det vun­det Wor­ld Se­ri­es tre gan­ge, før­ste gang i 2004 og se­ne­st i 2013. Jo­hn Hen­ry be­gynd­te sin er­hvervskar­ri­e­re som råva­re-in­ve­stor med va­egt på ra­tio­nel­le, ik­ke-fø­lel­ses­la­de­de ana­ly­ser, hvil­ket se­ne­re fik ham til at be­hol­de og gi­ve 28-åri­ge Theo Ep­ste­in frie tøj­ler som Ge­ne­ral Manager for Red Sox, da Oakland At­hle­ti­cs' Bil­ly Be­a­ne fortrød den lu­kra­ti­ve Gm-kon­trakt, Hen­ry hav­de over­talt ham til. Efter et mis­lyk­ket eks­pe­ri­ment med Da­mi­en Co­mol­li som sport­s­di­rek­tør i 2011 og 2012 blev Mi­cha­el Edwards, en ana­ly­ti­ker Co­mol­li hav­de ta­get med sig fra Tottenham, i 2016 hy­ret til rol­len, dog fort­sat med Jürgen Kl­opp og de ame­ri­kan­ske eje­re i vig­ti­ge rol­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.