VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

I slut­nin­gen af maj for­lød det fra Is­ra­el, at Chelsea-eje­ren hav­de få­et is­ra­elsk stats­bor­ger­skab, hvil­ket sta­ten Is­ra­el iføl­ge lan­dets lov skal gi­ve uden yder­li­ge­re be­tin­gel­ser til uden­land­ske jø­der, der mø­der op i Is­ra­el og øn­sker det. Det gjor­de Abram­ovitj, for­di hans visu­man­søg­ning i Stor­bri­tan­ni­en trak ud. Abram­ovitj er en af de oligar­ker, der støt­ter den rus­si­ske re­ge­rings pro­jek­ter, blandt an­det valg­kam­pen fra 2008 til 2010, der gav Rusland va­ert­ska­bet for det ny­ligt af­vik­le­de VM. Efter for­gift­nin­gen af en rus­sisk eks­spion og hans dat­ter tid­li­ge­re på året er for­hol­det mel­lem Rusland og Stor­bri­tan­ni­en elen­digt, og kon­flik­ten er og­så med til at ska­be usik­ker­hed om Ro­man Abram­ovitj' lang­sig­te­de en­ga­ge­ment i klub­ben, her­un­der et nyt sta­dion­pro­jekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.