TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Set med dan­ske øj­ne er det mest in­ter­es­san­te, om An­dreas Chri­sten­sen sta­dig vil star­te in­de, selv om Sar­ri bru­ger en midt­stop­per fa­er­re end Con­te. Al­le an­dre vil nok na­er­me­re holde øje med, om Sar­ri har trup­pen til at gen­nem­fø­re skif­tet fra Con­tes prag­ma­ti­ske og ky­ni­ske taktik til sin egen of­fen­si­ve og bold­be­sid­den­de spil­lestil med tiki-ta­ka i en me­re ver­ti­kal ud­ga­ve end Gu­ar­di­o­las hold, men med sam­me fo­kus på hur­tigt gen­pres, og med en for­svars­linje, som står højt li­ge­som AC Milans under Ar­ri­go Sac­chi. Kø­bet af Jor­gin­ho, der føl­ger med Sar­ri fra Na­po­li, hja­el­per. Det sam­me gør det fak­tum, at klub­ben for­må­e­de at holde fast i Ha­zard, Kanté og Wil­li­an, der til gen­ga­eld vil va­e­re slid­te efter et langt VM, mens Thi­baut Cour­tois er byt­tet ud med den yn­gre Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga i må­let, der kort før de­ad­li­ne blev ver­dens dyreste må­l­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.