VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

The Gun­ners har re­kor­den for flest sa­e­so­ner i tra­ek i den bedste ra­ek­ke, 93, be­gyn­den­de i 1919/1920-saesonen. Everton og Liverpool med 65 og 57 sa­e­so­ner er de to na­er­me­ste på li­sten. Til gen­ga­eld har bå­de Everton, Aston Vil­la og Liverpool spil­let fle­re sa­e­so­ner i den bedste ra­ek­ke, blandt an­det for­di de nord­li­ge klub­ber do­mi­ne­re­de en­gelsk fod­bold i be­gyn­del­sen, med Arsenal som det før­ste hold fra syd, der ryk­ke­de op i den bedste ra­ek­ke i 1904. Apro­pos re­kor­der bli­ver årets Cham­pions League den kun an­den uden Arsenal-del­ta­gel­se si­den 1997 - den før­ste var i sidste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.