TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Kun fem hold luk­ke­de fle­re mål ind i sid­ste sa­e­son end Ever­ton. Der­for er det nok så vig­tigt, at den nye ma­na­ger, Marco Silva, trods sit ry som of­fen­sivt indstil­let tra­e­ner, har de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion som sit vig­tig­ste suc­ces­pa­ra­me­ter. Må­l­mand Jor­dan Pi­ck­ford går ind til sa­e­so­nen med stor selv­til­lid ef­ter et for­nemt VM, og fi­re­ba­ck­linj­en er ble­vet for­sta­er­ket med Yer­ry Mi­na og Lucas Dig­ne. Marco Silva sva­er­ger til en 4-3-3-for­ma­tion – og helst med kun én de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler cen­tralt, men han har tid­li­ge­re vist sig taktisk flek­si­bel. An­dre ken­de­tegn er et pres­spil, hvor rum­for­stå­el­se er vig­ti­ge­re end højin­tens bold­j­agt, og klas­si­ske wing­ty­per, der skal sør­ge for bred­de i spil­let. Med nye folk som Go­mes, Ber­nard og Ri­char­li­son er der op­la­eg­ge­re nok, men hvem skal sco­re må­le­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.