VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Hvor la­en­ge vil Crystal Girls bli­ve ved med at va­e­re del af Crystal Palaces hjem­me­kam­pe? Crystal Palace skil­ler sig mar­kant ud i ma­eng­den i Premier League med højlydt, eu­ro­pa­ei­sk in­spi­re­ret fan­støt­te med blandt an­det ti­fo­er, og mens det snart kun er i Nor­da­me­ri­kas sport­s­liga­er, der sta­dig fin­des che­er­le­a­ders, er de sta­dig at fin­de i Lon­don-klub­ben. I Stor­bri­tan­ni­en spør­ger man sig selv, og­så blandt nog­le Palace-fans, om ti­den er ved at lø­be fra at­trak­ti­ve kvin­der i ta­et­sid­den­de tøj på si­de­linj­en til fod­bold­kam­pe, som ek­sem­pel­vis For­mel 1 be­stem­te sig for før 2018-saesonen ved at sløj­fe grid girls, men ind­til vi­de­re holder Palace-le­del­sen fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.