TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Frank de Bo­er be­gynd­te sidste sa­e­son med en tre­mands­bag­ka­e­de, men da Roy Hodgson over­tog job­bet, for­svandt den for al­drig si­den at bli­ve set igen. Ve­te­ra­nen va­ri­e­rer of­te for­ma­tio­nen alt af­ha­en­gig af den fo­re­lig­gen­de op­ga­ve, men ud­gangs­punk­tet er den go­de, gam­le 4-4-2, som han re­vo­lu­tio­ne­re­de svensk fod­bold med som Halmstad-tra­e­ner i 1970´er­ne. Cheik­hou Kouy­até og Max Mey­er er som­me­rens mest in­ter­es­san­te til­gan­ge, og de må for­ven­tes beg­ge at gå i star­top­stil­lin­gen. Beg­ge fo­re­tra­ek­ker den cen­tra­le midt­ba­ne, men her skal der og­så va­e­re plads til pro­fi­len Milivojevic. Ale­xan­der Sør­lo­th er star­tet in­de i ho­ved­par­ten af som­me­rens tra­e­nings­kam­pe og er ik­ke langt fra spil­le­tid. Ben­te­ke og Zaha er dog sva­e­re at slå af som første­valg, og le­jes­ven­den Jordan Ay­ew en­der sand­syn­lig­vis og­så for­an i kø­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.