JU­BI­LE­UM

Ope­ra Østfold fi­rar i år sitt ti­o­år­sju­bi­le­um med att spe­la Tosca i ju­ni. Nu är man Nor­ges störs­ta ut­om­huso­pe­ra och fö­re­ställ­ning­ar­na äger rum på Fred­riksten fest­ning i Hal­den. Själ­va fäst­ning­en be­söks år­li­gen av 280 000 per­so­ner.

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Nor­ges störs­ta ut­om­huso­pe­ra på Fred­riksten fest­ning i Hal­den fi­rar ti­o­år­sju­bi­le­um i som­mar med att fram­fö­ra Tosca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.