FO­KUS

Tidskriften OPERA - - Innehåll - RE­POR­TAGE: ING­VAR VON MALMBORG • FOTO: ERIK BERG

En so­lig mars­dag är ta­ket på Ope­ra­en i Oslo fyllt av män­ni­skor. En cen­tral park i sta­den, för­u­tom att här var­ken finns blom­mor, fåg­lar el­ler träd. Men lju­set finns – den vi­ta bygg­na­den ba­dar i sol­ljus – och stads­fla­nö­rer­na har fjor­den pre­cis i blickfånget. Det är lo­giskt: Nor­ge och At­lan­ten är tvil­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.