POR­TRÄTT

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Ing­var von Malm­borg be­rät­tar om Dubrov­nik­fes­ti­va­len, som fått en re­näs­sans på se­na­re år. Var­je år äger fes­ti­va­len rum mel­lan den 10 ju­ni och den 25 au­gusti, vil­ket in­ne­bär att Dubrov­nik fun­ge­rar som ett nav i en öv­rigt gans­ka kul­tur­fat­tig av­krok i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.