RE­POR­TAGE

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Te­atro Comunale di Bo­log­na in­vig­des 1763. Lou­i­se Fau­vel­le träf­fa­de ope­ra­che­fen, Ni­co­la Sa­ni, som pra­ta­de om ett akut stäng­nings­hot, kär­le­ken till Ver­di och flir­ten med den yng­re ge­ne­ra­tio­nen. Med stu­dentra­bat­ter och ra­di­kal sam­tidso­pe­ra vill han att 1700-tals­hu­set åter ska bli en in­te­gre­rad del av sta­dens kul­tur­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.