MU­SI­KENS BER­LIN

FÖLJ MED SÖ­REN TRANBERG & TID­SKRIF­TEN OPE­RA TILL

Tidskriften OPERA - - Forestallningar -

FÖLJ MED SÖ­REN TRANBERG, MUSIKCICERON OCH CHEFRE­DAK­TÖR PÅ TID­SKRIF­TEN OPE­RA, till mu­sik­mec­kat Ber­lin. På Schil­ler­te­a­tern ser vi Ver­dis ”La Tra­vi­a­ta” un­der mu­si­ka­lisk led­ning av Eun Sun Kim, där Ay­lin Pé­rez gör Vi­o­let­ta. På pre­miä­ren av Wag­ners ”Den fly­gan­de hol­län­da­ren” får vi upp­le­va vår egen Ing­e­la Brim­berg, som Sen­ta, i hen­nes de­but på Deutsche Oper, allt un­der led­ning av chefs­di­ri­gen­ten Do­nald Run­nicles. Puc­ci­nis ”Sva­lan” (”La Ron­di­ne”) på Deutsche Oper har re­gis­se­rats av Ro­lan­do Vil­lazón och di­ri­gent är Ro­ber­to Riz­zi Brig­no­li. För­u­tom ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar och mu­sik­in­tro­duk­tio­ner in­går hi­sto­ris­ka stads­pro­me­na­der, med gui­da­de vis­ning­ar på Ge­mäl­de­ga­le­rie och Bo­ros Bun­ker samt även på Ber­li­ner Phil­har­mo­nie och Mu­sik­in­stru­ment­mu­se­et. Vår lo­ka­la gui­de är EVA JAEHNERT. ÄR AR­RAN­GÖR FAVORITRESOR kon­tak­ta dem och bok­ning För in­for­ma­tion in­fo@favoritresor.se 00, e-post: på 08-660 18 www.favoritresor.se el­ler be­sök

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.