RE­POR­TAGE

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Ca­racal­la ter­mers histo­ria sträc­ker sig bak till 200-ta­let e.kr. och gavs en ny stjärn­glans av Be­ni­to Mus­soli­ni. Se­dan dess har ope­ra­en­tu­si­as­ter nju­tit av ut­om­hus­fö­re­ställ­ning­ar i Rom. OPE­RA tar oss med ba­kom ku­lis­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.